Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Phần này đóng vai trò là một nguồn tài nguyên toàn diện cho phát triển dApp (ứng dụng phi tập trung), cung cấp thông tin tham chiếu cần thiết quan trọng cho cả phát triển frontend và backend. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tài liệu chi tiết về các điểm cuối API, thư viện SDK và các thành phần quan trọng khác cho phép các nhà phát triển tạo và tích hợp các ứng dụng dựa trên blockchain một cách liền mạch. Cho dù bạn đang xây dựng giao diện người dùng hoặc tạo logic phụ trợ, phần này sẽ là tài liệu tham khảo của bạn cho tất cả các thông số kỹ thuật và chi tiết chức năng.

Make this page better