Nhảy tới nội dung

Nội địa hóa

KlaytnDoc có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

Tham gia!

Nếu bạn thông thạo và tự tin về một ngôn ngữ và sẵn sàng đóng góp để biên dịch hoặc cải thiện chất lượng của các tài liệu được bản địa hóa, hãy xem danh sách các ngôn ngữ hiện đang được dịch.

Làm thế nào để đóng góp bản địa hóa KlaytnDoc thông qua nền tảng Crowdin Crowdin

Crowdin là một dịch vụ trang web dịch thuật cộng tác. Để đóng góp vào việc bản địa hóa, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Truy cập Dự án Klaytn-Doc trên Crowdin.
  • Tạo một tài khoản ở đó.
  • Chọn ngôn ngữ bạn muốn đóng góp. Không tìm thấy ngôn ngữ của mình? Gửi yêu cầu cho chủ sở hữu dự án để khởi tạo một bản dịch bằng ngôn ngữ mới.
  • Tham gia nhóm dịch thuật. Đợi cho đến khi một trong số các quản lý phê duyệt yêu cầu của bạn.
  • Chọn tập tin mà bạn muốn đóng góp.
  • Bạn có thể gửi bản dịch của mình cho một câu, bình chọn cho một bản dịch, hoặc để lại bình luận. Khi bạn gửi một bản dịch, hãy đảm bảo rằng từ ngữ bạn chọn phù hợp với Bảng thuật ngữ của Klaytn.

Để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết cho việc biên tập trực tuyến, vui lòng tham khảo Tài liệu Crowdin chính thức.

Các gợi ý dịch sẽ được những người bảo trì xem xét và phê duyệt trong vài ngày, sau đó sẽ được đưa vào sử dụng trên trang web. Danh sách các trang web bản địa hóa được liệt kê trên đây.

Thảo luận

Tham gia diễn đàn thảo luận và gặp gỡ các cộng tác viên khác.

Quy tắc ứng xử

Hãy tôn trọng các thành viên cộng đồng khác. Quản lý dự án có quyền xóa bỏ bất kỳ bài viết hoặc bình luận nào có nội dung không phù hợp mà không cần thông báo trước và có quyền thu hồi tư cách thành viên.

Make this page better