Nhảy tới nội dung

Quản trị

Tổng quan

Quản trị Klaytn: Bước đi đầu tiên đến với công nghệ phi tập trung

Hội đồng quản trị của Klaytn là một hội đồng có quyền quyết định về nhiều vấn đề quản trị khác nhau. Để bảo đảm cho độ tin cậy của Hội đồng, các thành viên ban đầu của Hội quản trị đã được giới hạn trong các tổ chức đáng tin cậy. Điều này được lựa chọn vì mục đích đảm bảo hiệu quả trong giai đoạn phát triển và ổn định của nền tảng. Klaytn đạt đến giai đoạn này bằng cách hợp tác với 31 thành viên Hội đồng quản trị và một cơ chế vận hành trơn tru của Mạng chính thức Klaytn.

Klaytn tin rằng việc quản trị Klaytn sẽ dẫn dắt sự tăng trưởng của Klaytn theo hướng phù hợp với sự chuyển mình của thế giới này. Một trong những sự chuyển đổi quan trọng của thế giới này đến từ sự phát triển của vũ trụ ảo. Những tiến bộ về công nghệ đang mở ra một thế giới được vũ trụ ảo hóa. Cụ thể, chúng ta đang chứng kiến tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của các thực thể phi truyền thống, ví dụ như Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các nhà xây dựng. Là một tổ chức vận hành dựa trên hợp đồng thông minh mà không có cấu trúc tập trung, DAO sẽ là thực thể cốt lõi trong vũ trụ ảo. Các nhà xây dựng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn nhờ đóng góp vào quá trình vận hành và phát triển của vũ trụ ảo.

Chúng tôi đang sắp xếp lại cấu trúc quản trị của mình để có thể trở nên phù hợp hơn với một thế giới không ngừng thay đổi. Ngoài các doanh nghiệp truyền thống, Klaytn cũng bắt đầu cung cấp Tư cách thành viên của Hội đồng quản trị của Klaytn cho các thực thể phi truyền thống được đề cập ở trên.

Bằng cách giới thiệu một mô hình quản trị dựa trên cổ phần và loại bỏ Hệ số Gini khỏi cơ chế biểu quyết bình chọn của Klaytn, Klaytn cho phép những người tham gia vào hoạt động quản trị nhận thêm sự hỗ trợ từ Cộng đồng Klaytn nhằm định hình Klaytn phù hợp với mong muốn của họ. Các thực thể có thể đưa ra quyết định phù hợp trong một thế giới được vũ trụ ảo hóa sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn tròng Klaytn GC. Chúng tôi tin rằng DAO và các nhà xây dựng sẽ dẫn dắt lĩnh vực này trong tương lai.

Khi cấp độ của quá trình vũ trụ ảo hóa vượt quá ngưỡng đến hạn, việc quản trị Klaytn sẽ được phân quyền hoàn toàn với nhiều loại thực thế khác nhau. Cuối cùng, Klaytn sẽ phát triển thành một DAO của các DAO và một nền tảng để các DAO truyền đạt tiếng nói của Cộng đồng Klaytn thông qua các cơ chế trên chuỗi.

Các chủ đề về quản trị

Các chủ đề chính có thể được quyết định thông qua cấu trúc quản trị, bao gồm ba lĩnh vực sau đây và các đề xuất cần được thảo luận thêm để đưa ra quyết định có thể sẽ được giới thiệu trong một buổi họp định kỳ, hoặc một buổi họp tạm thời để đánh giá. Hội đồng quản trị của Klaytn phải đưa ra những quyết định có lợi nhất cho sự phát triển của Klaytn.

 • Công nghệ
  • Những vấn đề liên quan đến cập nhật kỹ thuật của nền tảng. Đây là các vấn đề về cấu trúc cơ bản của chuỗi khối (ví dụ như Cấu trúc tài khoản), các tính năng mới (ví dụ như giải pháp L2) hoặc lịch trình cập nhật phần mềm.
 • Nền kinh tế
  • Các vấn đề liên quan đến việc phát hành và cấu trúc phân phối KLAY, các thay đổi về phí giao dịch và phê duyệt chi tiêu cho Khoản dự trữ cải tiến của Klaytn, v.v. có trong danh mục này.
 • Quy tắc quản trị
  • Các chủ thể và quy trình quản trị, cũng như các quy tắc về trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý, có trong danh mục này.

Quy trình quản trị

Klaytn chủ yếu hướng đến quy trình quản trị diễn ra trong giao dịch (trên chuỗi). Thông qua quá trình này, phiếu bình chọn sẽ được ghi lại trên chuỗi khối và kết quả sẽ được áp dụng theo bình chọn. Khi nền tảng phát triển, sẽ có thêm nhiều vấn đề khác được xử lý thông qua quy trình quản trị trên chuỗi.

Quy trình quản trị chung

Quy trình quản trị ban đầu được tiến hành theo trình tự sau: đưa ra đề xuất, các nhà cố vấn gửi tuyên bố quan điểm của mình, các thành viên hội đồng biểu quyết và nhiều thủ tục tiếp theo sẽ diễn ra tùy thuộc vào kết quả biểu quyết.

Những người có quyền đưa ra đề xuất có thể đảm bảo mỗi đề xuất đều được bình chọn thông qua việc đưa ra đề xuất đó. Khi đề xuất đã được đưa ra, những người cố vấn phải thực hiện phân tích chuyên môn cho đề xuất đó và gửi tuyên bố quan điểm kèm theo kết quả của họ.

Trong giai đoạn đầu của hoạt động quản trị Klaytn, các thành viên của Hội đồng quản trị của Klaytn sẽ có quyền biểu quyết bình chọn cho các đề xuất được đưa ra và họ sẽ tham khảo tuyên bố quan điểm của các nhà cố vấn đề bình chọn những đề xuất mà họ tin là lựa chọn tốt nhất. Nếu số phiếu bình chọn vượt qua ngưỡng, thì đề xuất sẽ được thông qua; ngược lại, đề xuất sẽ bị bác bỏ. Trong giai đoạn đầu, quy trình biểu quyết có thể được thay thế bằng quy trình thảo luận do quỹ Klaytn hỗ trợ điều phối. Các biện pháp tiếp theo đối với một đề xuất được phê duyệt sẽ được chủ tịch phụ trách và chủ tịch có trách nhiệm thực thi tất cả các đề xuất được hội đồng thông qua trong nhiệm kỳ của mình.

Lộ trình quản trị

The bodies participating in governance must act in consideration of Klaytn’s long-term benefits rather than just for their personal interests, and they must actively participate in the governance process. Additionally, all participants that contribute to the network as Klaytn Governance Council members must secure computing resources that are greater than the platform requirements and stake a set amount KLAY of their own or from third parties. For smooth operations in development and stabilization of the platform, Klaytn Foundation will take on many roles in governance related matters in the initial development phase. In the future, however, other bodies will gradually take on greater roles in the decision-making process, and they will have the right to participate independently.

 • Giai đoạn phát triển: Trong giai đoạn phát triển ban đầu sau khi khởi chạy mạng chính thức, việc điều chỉnh về tham số, phát triển tính năng mới, v.v. phải nhanh chóng được thực hiện. Để làm được như vậy, nhiều vấn đề sẽ được quyết định thông qua việc thu thập ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị của Klaytn, nhà cung cấp dịch vụ và thành viên cộng đồng. Để đảm bảo khả năng ổn định ban đầu, Klaytn Foundation sẽ dẫn dắt quy trình đưa ra quyết định. Ngoài ra, tất cả các vấn đề đã được quyết định cũng sẽ được chia sẻ công khai một cách minh bạch.
 • Giai đoạn ổn định: Hội đồng quản trị của Klaytn có quyền quản lý đối với nhiều đề xuất và giai đoạn này sẽ bắt đầu dần dần kể từ tháng 1 năm 2021. Đối với các vấn đề đặc biệt, ví dụ như liên quan đến việc phát triển nền tảng, cũng như các sự việc trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái Klaytn, Klaytn Foundation có thể sẽ phải tổ chức thảo luận và thực thi.
 • Giai đoạn phi tập trung: Sau giai đoạn ổn định, một số thực thể phi truyền thống như DAO và các nhà xây dựng có thể sẽ được đưa vào quá trình ra quyết định để lấy thêm ý kiến. Giai đoạn phi tập trung có thể dần đạt được thông qua nhiều giai đoạn với các quy tắc và người tham gia quản lý khác nhau.
Make this page better