Nhảy tới nội dung

Klaytn 2.0

Chúng tôi ở đây để trao lại sức mạnh cho con người

Năm 2019, Kakao (một trong những công ty phần mềm hàng đầu của Hàn Quốc) đã tạo ra chuỗi khối Klaytn nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của công ty là kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn nhờ con người và công nghệ.

Là một chuỗi khối EVM Lớp 1, Klaytn được thiết kế dựa trên nguyên tắc thiết thực và đáng tin cậy, không chỉ tập trung vào công nghệ và kinh doanh mà còn cả thay đổi mang tính đột phá nhằm trao quyền cho các cá nhân trong thời đại Web3.

Để đạt được mục tiêu đó, Klaytn Foundation tận tâm với việc làm cho các công nghệ chuỗi khối trở nên dễ tiếp cận hơn, tạo tiền đề để trở thành một phần của cuộc cách mạng Web3, trong đó Klaytn là lớp tin cậy được ưa chuộng, đóng vai trò kết nối mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và mọi nơi trên thế giới.

Để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền tảng cộng tác Web3 này, Klaytn sẽ kết nối cộng đồng rộng lớn của chúng tôi với các công nghệ hạ tầng mạnh mẽ nhằm khám phá các cơ hội tiềm năng và đẩy nhanh tốc độ đổi mới.

Chúng tôi là lớp tin cậy của metaverse

Metaverse đã sẵn sàng để tái định nghĩa xã hội, bằng cách cung cấp cho người sáng tạo và người chơi một danh sách gợi ý rõ ràng để xác định các tiêu chuẩn mới và bung tỏa năng lực sáng tạo của mình trong tương lai kỹ thuật số năng động.

Phong trào này sẽ bắt đầu từ những người vốn bị thua thiệt, những người có tư duy sáng tạo, những người trẻ tuổi và những người bị gạt ra ngoài lề - tất cả những người muốn là chính mình mà không phải đối mặt với bất kỳ định kiến nào.

Điều này có nghĩa là không nên để một cơ quan trung ương sở hữu và vận hành metaverse. Đó phải là một thế giới để mọi người được trao quyền sở hữu thực sự và quyền tự do thể hiện ý tưởng của mình mà không bị hạn chế.

Là một dự án chuỗi khối công khai mã nguồn mở, Klaytn được xây dựng để trở thành lớp tin cậy căn bản cho metaverse, tôn trọng sự tham gia và đóng góp từ tất cả các cộng đồng, trao quyền và gắn kết họ với nhau trong thế giới mới.

Chuỗi "Một cửa" dành cho các nhà xây dựng metaverse

Klaytn sẽ cung cấp cho các nhà xây dựng metaverse các giải pháp tích hợp để họ có thể dễ dàng sử dụng Klaytn làm lớp tin cậy cho metaverse trong quá trình biến các ý tưởng của họ thành hiện thực. can easily utilize Klaytn as the trust layer for the metaverse to bring their ideas to life. Các sản phẩm tích hợp của chúng tôi bao gồm:

1. Gói hạ tầng dành cho nhà phát triển mã nguồn mở

 • Giải pháp Lớp 2
 • SDK
 • Thư viện hợp đồng thông minh
 • Trình khám phá chuỗi
 • Oracle
 • Bộ lưu trữ đã phân phối
 • Cầu nối
 • DAO
 • Thị trường NFT
 • DEX/DeFi
 • ... + "Kết hợp" tất cả các yếu tố này

2. Mainnet hiệu năng cao

 • Thông lượng cao/TPS
 • Tính hoàn thiện tức thời (~1 giây)
 • Khả năng liên thông liền mạch với các chuỗi khối khác (bao gồm cả chuỗi Klaytn L2), ví, cầu nối và trình khám phá

3. Cùng xây dựng cộng đồng

 • Nhóm cộng đồng trò chơi điện tử
 • DAO đầu tư
 • DAO cộng đồng
 • Launchpad
 • Liên minh với người chơi toàn cầu

4. Quản lý và hỗ trợ tài chính

 • Tư vấn ngân quỹ
 • Quỹ tăng trưởng Klaytn
 • Quỹ đầu tư tập trung vào IP
 • Ưu đãi hiệu suất
 • Mời tham gia Hội đồng quản trị

Để hiểu rõ hơn về Klaytn 2.0, vui lòng tham khảo Tài liệu tóm tắt của chúng tôi.

Make this page better