Nhảy tới nội dung

Chuỗi dịch vụ

Đối tượng mục tiêu

  • Nhà phát triển dApp cần TPS cao, phí giao dịch tối thiểu hoặc quyền riêng tư dữ liệu.
  • Bất kỳ ai muốn xây dựng mạng lưới riêng tư cục bộ hoặc cơ sở dữ liệu sổ cái để thử nghiệm.

Tổng quan về Chuỗi dịch vụ

Chuỗi dịch vụ Klaytn cung cấp các tính năng sau.

  • Tính hoàn thiện tức thời.
  • Chuyển token chuỗi chéo.
  • Neo dữ liệu vào chuỗi chính.
  • Hợp đồng cầu nối đa chữ ký để đáp ứng các yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp.

Đọc Giải pháp mở rộng Klaytn để biết thêm chi tiết về Chuỗi dịch vụ.

Make this page better