Nhảy tới nội dung

Yêu cầu hệ thống

Thông số H/W

Hiệu suất mạng lưới được đo lường dựa trên thông số kỹ thuật phần cứng kém nhất trong mạng lưới. Theo cấu trúc mạng lưới blockchain, chỉ có thể mở rộng quy mô theo chiều dọc (tăng dung lượng phần cứng). Do đó, tất cả các nút trong mạng lưới nên có phần cứng tốt nhất và ít nhất là có thông số kỹ thuật tương tự với nhau.

Nếu bạn tò mò về cơ sở của thông số kỹ thuật phần cứng này thì bài viết Xác định thông số kỹ thuật phần cứng tối ưu cho người vận hành nút Klaytn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Các phần sau đây thể hiện các thông số kỹ thuật được đề xuất cho cả CN và PN.

Máy chủ Bare-metal

Danh mụcThông số kỹ thuật
Máy chủHệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212
CPUIntel® Xeon 8358 2.60 GHz (32-core/64-thread)
Bộ nhớ128GB (32GB * 4)
Lưu trữ4TB (or larger size) SSD (The preferred storage size and configuration could differ depending on the chain data size. Vui lòng tham khảo với Đội ngũ Klaytn để biết thêm thông tin.)

Lưu ý rằng đây là thông số kỹ thuật phần cứng được đề xuất cho CN và PN, không phải là yêu cầu chính xác. Bất kỳ máy móc vật lý nào có cấu hình phần cứng tương tự đều có thể vận hành CN hoặc PN.

You can use and apply a live-pruning option to use live-pruning DB. For more details, please refer https://docs.klaytn.foundation/docs/learn/storage/live-pruning/. However, note that live-pruning spec is not recommended for CNs but this may change in the future.

VM đám mây

Thông số kỹ thuật khuyến nghị cho AWS

Kiểu nútMẫuvCPUBộ nhớ (GiB)Dung lượng lưu trữ (GiB)Tốc độ lưu trữ (IOPS)Giá (Seoul, USD/giờ)
CNm6i.8xlarge321284,000 (Minimum)9.0001,888
PNm6i.4xlarge16644,000 (Minimum)9.0000,944
PN (with Live Pruning DB)m6i.2xlarge8323,500 (Minimum)9,0000.472

Thông số lưu trữ này bắt nguồn từ thông số của AWS EBS SSD (gp3).

Thông tin trên được lấy từ https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/ và có thể được AWS thay đổi.

Thông số kỹ thuật khuyến nghị cho Azure

Kiểu nútMẫuvCPUBộ nhớ (GiB)Loại lưu trữ (GiB)Tốc độ lưu trữ (IOPS)Giá (Trung tâm Hàn Quốc, USD/giờ)
CND32s v532128P50 (4096)75001,888
PND16s v51664P50 (4096)75000,944
PN (with Live Pruning DB)D8s v5832P50 (4096)75000.472

Thông số lưu trữ này bắt nguồn từ thông số của Ổ Đĩa Azure Cao Cấp.

Thông tin trên được lấy từ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/series/https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/managed-disks/#pricing và có thể được Microsoft thay đổi.

Node TypeModelvCPUMemory (GiB)Storage type (GiB)Storage speed (IOPS)Price (asia-northeast3, USD/h)
CNn2-standard-32321284,000 (Minimum)75002.032486
PNn2-standard-1616644,000 (Minimum)75001.016243
PN (with Live Pruning DB)n2-standard-88323,500 (Minimum)75000.508121

The information above is from https://cloud.google.com/compute/vm-instance-pricing#general-purpose_machine_type_family/ and https://cloud.google.com/storage/pricing#asia and may be changed by Google.

Yêu cầu lưu trữ

Giả sử trung bình 100 TPS, kích thước giao dịch trung bình 300 byte và độ trễ khối 1 giây, yêu cầu dung lượng dự kiến hàng ngày là khoảng 2,5 GB/ngày (=300x100x86400).

Hệ điều hành

Nên dùng môi trường tương thích với RHEL (7.8 trở lên). Nhị phân Klaytn đã được thử nghiệm đầy đủ trên Amazon Linux 2 nhưng chúng cũng có thể hoạt động trên các môi trường chạy trên linux khác. nhị phân macOS cũng được cung cấp cho mục đích phát triển.

Make this page better